Да върнем България на българите!

Адрес: 4000 Пловдив

ул. "Княз Александър I " 27

трети етаж ,вляво

/бившата сграда на СДС срещу "Каменица"/

тел.: 032 62 43 52

електронна поща : atakaplovdiv@abv.bg

Да върнем България на българите!